';

Ο Σκηνοθέτης Βάλερι Πεντρακόβσκι Στη Σχολή Σταυράκου