Η Σχολή Σταυράκου στη Σόφια!

Στο EARLY BIRDS, το Διεθνές Σπουδαστικό Φεστιβάλ της Σόφιας στην Βουλγαρία,