Επαγγελματική Εκπαίδευση στον τομέα των Media

Η Σχολή προσκάλεσε και φιλοξένησε στην Αθήνα μεγάλο αριθμό σπουδαστών της EUROPEAN MEDIA SCHOOL (E.M.S.) της Αγγλίας,