';

Σκηνοθέτης Κινηματογράφου

Σκηνοθέτης Κινηματογράφου (Director, Filmmaker, Auteur)

delimiter image

Η φοίτηση είναι τριετής. Εγγράφονται απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Σκηνοθεσίας μπορούν να εργασθούν ως Σκηνοθέτες, Βοηθοί Σκηνοθέτες, Σεναριογράφοι, Μοντέρ, Σκριπτ, Διευθυντές Παραγωγής, καθώς και σε όλες τις συναφείς ειδικότητες στο χώρο του Κινηματογράφου, της Τηλεόρασης, του Θεάτρου, της Διαφήμισης και της Μουσικής Βιομηχανίας.

Σκηνοθέτης Κινηματογράφου (Director, Filmmaker, Auteur)

Σκηνοθέτης Κινηματογράφου (Director, Filmmaker, Auteur)

delimiter image

Ο καλλιτέχνης που κατά αντιστοιχία του μαέστρου μιας ορχήστρας έχει σαν σκοπό να εναρμονίσει – αναδεικνύοντας τη δική του προσωπικότητα και αισθητική- όλα τα εκφραστικά μέσα του Κινηματογράφου ή της Τηλεόρασης : το μέγεθος των πλάνων, τις κινήσεις και τις θέσεις της μηχανής (ντεκουπάζ), τον φωτισμό, το μοντάζ, την υποκριτική, τη σκηνογραφία, την ενδυματολογία, τη μουσική, τους ήχους, που στο καθένα αντιστοιχεί ένας ειδικός καλλιτέχνης, έχοντας ως βάση το Σενάριο.

Η ικανότητα του Σκηνοθέτη να κατευθύνει, δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες στον καθένα χωριστά -χωρίς να του διαφεύγει το συνολικό αποτέλεσμα- ώστε να του αποσπάσει το μέγιστο των καλλιτεχνικών του δυνατοτήτων, ορίζει και την επιτυχία ή όχι του τελικού αποτελέσματος. O Κινηματογράφος είναι μια γλώσσα, που ο κάθε σκηνοθέτης, χρησιμοποιώντας την εικόνα, δημιουργεί δική του γραμματική και δική του σύνταξη. Εξαρτάται από το «συντακτικό» που θα δημιουργήσει ο σκηνοθέτης, για να πάρει η εικόνα του τη σημασία που θέλει να της δώσει.

      Η αλματώδης ανάπτυξη του οπτικοακουστικού, μετά τον προφορικό και τον γραπτό λόγο, έχει επιφέρει ριζική ανανέωση των εκφραστικών και επικοινωνιακών δυνατοτήτων του ανθρώπου. Η συνεχής διεύρυνση των τομέων εφαρμογής, η εξέλιξη των τεχνολογικών δεδομένων και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των ψηφιακών μέσων, απαιτούν στελέχη με σύνθετες δυνατότητες, που πρέπει να αντιδρούν άμεσα και να δουλεύουν σε πολλά ταυτόχρονα επίπεδα: οργανωτικά, τεχνικά και αισθητικά.

delimiter image

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Στο Α΄ έτος Σκηνοθεσίας διδάσκονται τα τεχνικά και θεωρητικά μαθήματα κορμού. Στο Β΄ και Γ΄ έτος, ενώ συνεχίζεται η ύλη των θεωρητικών μαθημάτων, δίνεται βάση στην πρακτική εμπέδωση των μαθημάτων του Α΄ έτους και την ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων των σπουδαστών με τις πρακτικές ασκήσεις στο studio και τα εργαστήρια post production της Σχολής. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται η πραγματοποίηση σπουδαστικής ταινίας αποφοίτησης.

Θεωρία Ήχου & Τεχνικές Εγγραφής
Θεωρητικό μάθημα
Κατανόηση του τρόπου χρήσης μηχανημάτων ηχογραφήσεων, καθώς και της σωστής ακρόασης του ήχου σε θεωρητικό επίπεδο.
Ιστορία Κινηματογράφου
Θεωρητικό μάθημα
Παρουσίαση και ανάλυση του ύφους όλων των περιόδων της κινηματογραφικής τέχνης από την εμφάνιση της μέχρι σήμερα (Σκηνοθέτες, Σχολές, Κινήματα, Είδη).
Ελληνικός Κινηματογράφος
Θεωρητικό μάθημα
Επιλογή και παρουσίαση χαρακτηριστικών ταινιών από διαφορετικές χρονικές περιόδους αλλά και δημιουργούς του ελληνικού κινηματογράφου. Φιλμική ανάλυση ως προς το φορμαλιστικό τους μέρος, τα τεχνικά μέσα και τα αισθητικά κριτήρια υπό τα οποία αυτές παρήχθησαν καθώς και σχολιασμός του πολιτιστικού και κοινωνικο – οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο προβλήθηκαν αλλά και προσελήφθησαν από το κοινό.
Αισθητική Κινηματογράφου
Θεωρητικό μάθημα
Εκκινώντας από μια ξεκάθαρα αναλυτική προσέγγιση, διερεύνηση και ανάλυση των διαφορετικών αφηγηματικών, μορφικών και εκφραστικών δυνατοτήτων και λειτουργιών τόσο της εικόνας όσο και του ήχου από την εμφάνιση του κινηματογράφου μέχρι και σήμερα.
Ιστορία Τέχνης
Θεωρητικό μάθημα
Παρουσίαση όλων των ρευμάτων και τάσεων στην τέχνη με εστίαση στην περίοδο από την Αναγέννηση έως σήμερα. Έμφαση στην κατανόηση της δομής της σύνθεσης στη ζωγραφική και της λειτουργίας του χώρου στην αρχιτεκτονική, με κατανόηση της διαδικασίας εξέλιξης από την κλασική ιδέα της τέχνης στην μοντέρνα. Επεξήγηση της σχέσης με την κινηματογραφική εικόνα, όπως αυτή διαμορφώνεται στον 20ο αιώνα. Διασαφήνιση της σύνδεσης φόρμας, περιεχομένου και συγκείμενου, με παράλληλη αναφορά σε φιλοσοφικές θέσεις και αισθητικές θεωρίες.
Θεωρία Μοντάζ
Θεωρητικό μάθημα
Ανάλυση του μοντάζ όχι απλά ως μία τεχνική διαδικασία αλλά ως μία καθαρά δημιουργική διεργασία, διερεύνηση των ιστορικών, αισθητικών, αλλά και καθαρά πλαστικών δυνατοτήτων και λειτουργιών της τέχνης του μοντάζ στο κινηματογράφο από τις αρχές του σινεμά μέχρι και σήμερα.
Επικοινωνία & Μ.Μ.Ε
Θεωρητικό μάθημα
Παρουσίαση των βασικών μοντέλων επικοινωνίας και της λειτουργίας των σύγχρονων μέσων (τύπος, περιοδικά, τηλεόραση, διαφήμιση, ραδιόφωνο). Μελέτη της αλληλοεπίδρασης κοινωνικών συνθηκών, προτύπων και πρακτικών με τις διάφορες μορφές διαμεσολαβημένης επικοινωνίας που εμφανίζονται σε διαφορετικά ιστορικά και πολιτισμικά πλαίσια. Κοινωνιολογικοί όροι και θεωρίες για την κατανόηση των σύγχρονων επικοινωνιακών διεργασιών. Μελέτη των θεωριών για τις επιδράσεις των ΜΜΕ, εισαγωγή στην έννοια της σημειολογίας.
Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας
Τεχνικό μάθημα
Αναλύονται όλα τα στάδια παραγωγής μίας κινηματογραφικής ταινίας (pre-production, production, post-production): Από τη σύλληψη της ιδέας, τη συγγραφή του σεναρίου, την επιλογή των χώρων (reperage), την επιλογή των ηθοποιών (casting), το ντεκουπάζ, στο σύγχρονο γύρισμα, το μοντάζ (editing – color correction), το μιξάζ και την ολοκλήρωση της τελικής κόπιας (finalcut) μέχρι την πρώτη προβολή της. Επίσης, αναλύεται η τεχνική του κινηματογράφου και η λειτουργία της μιζανσέν, με σκοπό την κατανόηση της κινηματογραφικής μορφής και αφήγησης.
Παραγωγή
Τεχνικό μάθημα
Μια επισκόπηση όλων των φάσεων της παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου (κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού), από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την προβολή του. Ο τρόπος οργάνωσης, ο προϋπολογισμός μίας ταινίας, η εξασφάλιση χρηματοδότησης, ανάλυση των καθηκόντων όλων των μελών του κινηματογραφικού-τηλεοπτικού συνεργείου (crew).
Μιξάζ - Sound Design
Τεχνικό μάθημα
Οι σπουδαστές διδάσκονται να κατανοούν την γενική επεξεργασία του ήχου από την λήψη του πρωτογενούς υλικού μέχρι και την τελική μείξη με πρακτικά παραδείγματα τα οποία εκτελούν μόνοι τους με την καθοδήγηση του καθηγητή τους.
Εφαρμοσμένη Σκηνοθεσία
Τεχνικό μάθημα
Κινηματογραφικές ασκήσεις σκηνοθεσίας (μονοκάμερο) στο studio της Σχολής υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα καθηγητή.
Σενάριο
Τεχνικό μάθημα
Στο μάθημα του Σεναρίου εξετάζονται οι βασικές αρχές της Θεωρίας της Δραματικής Αφήγησης. Αφετηρία η Ποιητική του Αριστοτέλη και κατάληξη οι επιταγές των σύγχρονων θεωρητικών της σεναριογραφίας – όπως π.χ. ο Ρόμπερτ ΜακΚί. Κατά τη διάρκεια του Α’ έτους σπουδών το μάθημα επικεντρώνεται στην εξέταση των διαφόρων τύπων αφηγηματικών δομών (Δομή των 3 Πράξεων, Δομή των 8 Σεκάνς, Δομή της Ομπρέλας κλπ). Στο Β’ έτος σπουδών το μάθημα επικεντρώνεται στις μικρότερες αφηγηματικές μονάδες (την Πράξη και τη Σεκάνς) και στους Χαρακτήρες. Στο Γ’ έτος το μάθημα επικεντρώνεται στη συγγραφή σκηνών και διαλόγων παράλληλα με την επεξεργασία των σεναρίων που οι σπουδαστές θα χρησιμοποιήσουν για την πτυχιακή τους ταινία.
Ηχοληψία
Τεχνικό μάθημα
Προετοιμασία των σπουδαστών μέσα από πρακτική εξάσκηση, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στα γυρίσματα των ταινιών τους σε σχέση με τον ήχο.
Τεχνική Ψηφιακού Κινηματογράφου
Τεχνικό μάθημα
Εισαγωγή στη τεχνική λήψης και επεξεργασίας της ψηφιακής κινηματογραφικής εικόνας.
Ντοκιμαντέρ
Τεχνικό μάθημα
Ανάλυση του κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ, παρουσίαση των επιμέρους ειδών και ανάλυση του ύφους δημιουργών. Περιλαμβάνεται άσκηση ολοκλήρωσης ταινίας ντοκιμαντέρ.
Τηλεσκηνοθεσία
Τεχνικό μάθημα
Άσκηση Τηλεοπτικού γυρίσματος με τρεις κάμερες στο studio. Ασκήσεις Τηλεσκηνοθεσίας που αφορούν όλα τα είδη: σίριαλ, διασκευές θεατρικών έργων, talk show κ.α. υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα καθηγητή.
Βασικές Αρχές Φωτογραφίας Κινηματογράφου
Τεχνικό μάθημα
Γνώση της μηχανής λήψης, σύνθεσης του κάδρου, φακών, φίλτρων, φιλμς. Eισαγωγή στην τέχνη της διεύθυνσης φωτογραφίας και τον ρόλο του διευθυντή φωτογραφίας στο οπτικοακουστικό έργο, καθώς επίσης στη θεωρία του φωτός και των χρωμάτων. Επιπλέον, διδάσκεται η λειτουργία των αναλογικών και ψηφιακών μηχανών λήψης, η λειτουργία και οι διαφορές των μέσων αποτύπωσης εικόνας (φιλμ και ψηφιακού αισθητήρα) και η γενική χρήση των φακών και των φωτιστικών σωμάτων.
Διδασκαλία Ηθοποιού
Τεχνικό μάθημα
Διερεύνηση των τρόπων επικοινωνίας του σκηνοθέτη με τους ηθοποιούς από το στάδιο των προβών μέχρι το τελικό γύρισμα. Ανάλυση των μεθόδων μεγάλων δημιουργών του κινηματογράφου.
Μοντάζ
Τεχνικό μάθημα
Πρακτική εκμάθηση προγράμματος ψηφιακού μοντάζ και επεξεργασία του υλικού των σπουδαστικών γυρισμάτων υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα καθηγητή.
Διεύθυνση Φωτογραφίας
Τεχνικό μάθημα
H εξοικείωση με διάφορους τύπους καμερών, η ανάπτυξη ειδικότερων τεχνικών κινηματογράφησης και φωτισμού, η χρήση των φίλτρων στους φακούς και τα φωτιστικά σώματα και η χρήση του κινηματογραφικού εξοπλισμού, συνδυάζονται με πρακτικές ασκήσεις στα στούντιο της Σχολής και σε εξωτερικούς χώρους γυρίσματος. Τέλος, έμφαση δίνεται στην τεχνική προετοιμασία της πτυχιακής ταινίας του κάθε σπουδαστή.
Στο Β΄ και Γ΄ έτος, ενώ συνεχίζεται η ύλη των θεωρητικών μαθημάτων, δίνεται βάση στην πρακτική εμπέδωση των μαθημάτων του Α΄ έτους με τις πρακτικές ασκήσεις στο στούντιο και τα εργαστήρια Post Production της Σχολής
Εφαρμοσμένης Σκηνοθεσίας
Κινηματογραφικό γύρισμα με μία κάμερα διάρκειας 4 ωρών με 2ωρη προετοιμασία. Κάθε σπουδαστής του τμήματος ολοκληρώνει μία άσκηση Εφαρμοσμένης Σκηνοθεσίας με θέμα δικής του επιλογής, με σενάριο και ντεκουπάζ που έχει επεξεργαστεί με τους αρμόδιους καθηγητές. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος των γυρισμάτων οι σπουδαστές εναλλάσσονται υποχρεωτικά σε όλες τις ειδικότητες μιας παραγωγής (Σκηνοθέτης, βοηθός σκριπτ κτλ.).
Τηλεσκηνοθεσίας
Τηλεοπτικό γύρισμα με 3 κάμερες διάρκειας 4 ωρών με 2ωρη προετοιμασία. Κάθε σπουδαστής του τμήματος ολοκληρώνει μία άσκηση Τηλεσκηνοθεσίας με θέμα δικής του επιλογής. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος των γυρισμάτων οι σπουδαστές εναλλάσσονται υποχρεωτικά σε όλες τις ειδικότητες μιας παραγωγής (Σκηνοθέτης, βοηθός σκριπτ κτλ.).
Ντοκιμαντέρ
Οι σπουδαστές δουλεύουν σε ομάδες για την ολοκλήρωση ταινίας κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ.

Κατεβάστε τη φόρμα εγγραφής για το τμήμα Σκηνοθεσίας