Διεθνές Συνέδριο C.I.L.E.C.T.

Η Σχολή συμμετείχε με διμελή αντιπροσωπεία στο Διεθνές Συνέδριο του C.I.L.E.C.T. (Διεθνές Κέντρο Ένωσης Σχολών Κινηματογράφου & Τηλεόρασης),