ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση της “Σχολής Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου”

CILECT Panorama 2013

Άλλη μια διάκριση πριν το τέλος της Ακαδημαϊκής περιόδου!

Επισκεψη του Αντιπροέδρου του C.I.L.E.C.T

H Σχολή φιλοξένησε τον αντιπρόεδρο του C.I.L.E.C.T

Διεθνές Συνέδριο C.I.L.E.C.T.

Η Σχολή συμμετείχε με διμελή αντιπροσωπεία στο Διεθνές Συνέδριο του C.I.L.E.C.T. (Διεθνές Κέντρο Ένωσης Σχολών Κινηματογράφου & Τηλεόρασης),