';

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Η πλήρης αποδοχή του κανονισμού σπουδών είναι προαπαιτούμενη για την έναρξη φοίτησης των σπουδαστών σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την διαδικασία εγγραφής τους.

H.C.T.S.S

hellenic cinema and television school Stavrakos

delimiter image
ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Οι σπουδαστές της Σχολής πρέπει να φοιτούν κανονικά και να παρακολουθούν τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων από την ώρα έναρξης μέχρι την ώρα λήξης τους, καθώς επίσης να συμμετέχουν στις ασκήσεις και τα εργαστήρια, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών. Η φοίτηση είναι συνεχής, υποχρεωτική και γι’ αυτό η υπέρβαση του ορίου απουσιών έχει σαν αποτέλεσμα την ελλιπή φοίτηση του σπουδαστή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι οικονομικές υποχρεώσεις των σπουδαστών καθορίζονται ξεχωριστά κάθε ακαδημαϊκό έτος, σε ύψος πάντοτε προσιτό για τους σπουδαστές και ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος που αναφέρονται. Περιέχονται σε χωριστό έντυπο που εκδίδεται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά.

ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Η ΣΧΟΛΗ

Η Σχολή Σταυράκου στους τελειόφοιτους σπουδαστές που επιτυγχάνουν στις Απολυτήριες Εξετάσεις, χορηγεί ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Όλοι οι απόφοιτοι της Σχολής Σταυράκου μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα Σχολών Κινηματογράφου του εξωτερικού η πλειοψηφία των οποίων είναι μέλη του C.I.L.E.C.T. Σε πολλές από τις παραπάνω Σχολές Κινηματογράφου,το βασικότερο κριτήριο εισαγωγής είναι το portfolio του υποψηφίου σπουδαστή. Η Σχολή Σταυράκου, υποστηρίζει σθεναρά τους φακέλους όλων των σπουδαστών της που επιθυμούν συνέχιση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό, καθώς και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα υποτροφιών, από ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι απόφοιτοί μας απασχολούνται στην πλειοψηφία των μεγάλων εταιρειών οπτικοακουστικής παραγωγής, καθώς και των τηλεοπτικών σταθμών της χώρας, κρατικών και ιδιωτικών. Η Σχολή Σταυράκου λειτουργεί ως το βασικότερο κέντρο διασύνδεσης νέων επαγγελματιών με την εγχώρια οπτικοακουστική βιομηχανία, ενώ αποτελεί το συνδετικό κρίκο για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών, έρευνας, καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς, φεστιβάλ και διοργανώσεις νέων τεχνολογιών του οπτικοακουστικού κλάδου. Η Διοίκηση της Σχολής υποστηρίζει την συμμετοχή των σπουδαστών στα παραπάνω προγράμματα και ενημερώνει σχετικά με τη ζήτηση νέων θέσεων εργασίας σε οπτικοακουστικές παραγωγές.

H.C.T.S.S

hellenic cinema and television school Stavrakos

delimiter image