ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση της “Σχολής Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου”