ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΑΣ.

Στο Διεθνές Σπουδαστικό Φεστιβάλ AMIRANI 2014, στην Τιφλίδα, συμμετέχει η Σχολή Σταυράκου