';

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η ΣΧΟΛΗ
delimiter image

Η Σχολή ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου της οδού Πατησίων 65 και σε παραπλεύρως κεντρικό κτίριο, με πυκνή συγκοινωνιακή πρόσβαση. Η Διεύθυνση, η Γραμματεία και τα Διδακτήρια της Σχολής βρίσκονται στην οδό Πατησίων 65. Η Γραμματεία παρέχει πληροφορίες, δέχεται τις αιτήσεις εγγραφής και έκδοσης Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών και εκτελεί όλες τις οικονομικές συναλλαγές με τους σπουδαστές. Τα Studios και Εργαστήρια της Σχολής, καθώς και ο τεχνικός εξοπλισμός βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 65.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

 • Τη Γενική Διεύθυνση
 • Τη Διεύθυνση Σπουδών
 • Τους Υπεύθυνους Προγράμματος Σπουδών
 • Τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων
 • Τον Υπεύθυνο Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Το Λογιστήριο
 • Τον Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης
 • Τον Υπεύθυνο Σχέσεων Εξωτερικού
 • Τη Γραμματεία
 • Το Διδακτικό Προσωπικό

 • Τους Υπεύθυνους κατά Τμήματα Καθηγητές