Παραγωγή οπτικού υλικού ευαισθητοποίησης

Η σχολή μας από τον Νοέμβριο ’98 μέχρι τον Ιούνιο ’99 συμμετείχε και υλοποίησε