Συνεργασία AUTHORWAVE – Σχολή Σταυράκου/H.C.T.S.S.

Promising Future Το μέλλον της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα διαφαίνεται λαμπρό και οφείλουμε να το στηρίξουμε. Αυτή η πεποίθηση αποτελεί και άποψη της AUTHORWAVE, γι’ αυτό σκεφτήκαμε τρόπους να γίνουμε

Authrowave Black Magic

H εταιρεία Authrowave, οργάνωσε πρακτικό σεμινάριο για τους σπουδαστές στα studiο

ΤΕΧΝΙΚΟ MASTERCLASS  “SHOOTING BLACKMAGIC & Color Grading”

Η εταιρεία οπτικοακουστικών υπηρεσιών “AUTHORWAVE”,