';

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι σπουδές χωρίζονται σε δύο εξεταστικές περιόδους και πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και για τα τρία έτη σπουδών. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική.

Εξετάσεις Πρώτου εξαμήνου: Για όλα τα έτη σπουδών. Πραγματοποιούνται τον Φεβρουάριο.
Εξετάσεις Προαγωγικές (Δευτέρου εξαμήνου): Για το Α΄ και Β΄ έτος σπουδών. Πραγματοποιούνται κατά τη λήξη του διδακτικού έτους.
Απολυτήριες εξετάσεις: Για τους τριτοετείς (τελειόφοιτους) σπουδαστές διεξάγονται σε δύο (2) στάδια:
i. στο στάδιο της προφορικής εξέτασης και
ii. στο στάδιο της εξέτασης της πρακτικής εργασίας.
Επαναληπτικές Εξετάσεις:
Πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο και διακρίνονται σε επαναληπτικές Προαγωγικές Εξετάσεις και επαναληπτικές Απολυτήριες Εξετάσεις.

Πλήρεις πληροφορίες και οδηγίες για τις εξετάσεις παρέχονται με εγκυκλίους της Σχολής, που εκδίδονται πριν από αυτές.

Image module
STAVRAKOS FILMSTAVRAKOS FILM & TELEVISION SCHOOLFILM SCHOOLTELEVISION SCHOOL
STAVRAKOS FILMSTAVRAKOS FILM SCHOOLFILM & TELEVISION SCHOOL