';

Ο σκηνοθέτης Αλέξης Αλεξίου στη Σχολή Σταυράκου