';

Η Σκηνοθέτης Ζακλίν Λέντζου στη Σχολή Σταυράκου