';

Ο διεθνώς βραβευμένος σκηνοθέτης Talal Derki στη Σχολή Σταυράκου