';

Έκθεση Φωτογραφίας στη Σχολή Σταυράκου “Χορεύοντας με τις λέξεις”