Η μουσική στον κινηματογράφο

Οι σπουδαστές της Σχολής μας προσκάλεσαν τον κριτικό