Σπύρος Καραγιάννης 1942 – 2014

Με βαθύτατη θλίψη, ανακοινώνουμε τον θάνατο του φίλου και επί 35 χρόνια καθηγητή και συνεργάτη της Σχολής Σταυράκου, Σπύρου Καραγιάννη.