';

Ο σκηνοθέτης Θανάσης Ρεντζής στη Σχολή Σταυράκου