';

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Τσεμπερόπουλος στη Σχολή Σταύρακου