';

Ο διεθνής σκηνοθέτης Ροβήρος Μανθούλης στη Σχολή Σταυράκου