';

Μνημόνιο συνεργασίας της Σχολής Κινηματογράφου Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου με το «Beyond Borders»