';

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Απόφοιτοι της Σχολής Σταυράκου που έχουν βραβευθεί από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου