';

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

FAQ

Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω συχνές ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους. Για τυχόν ερωτήσεις που δεν έχουμε συμπεριλάβει, μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Η Σχολή Σταυράκου έχει τρία τμήματα ειδικοτήτων: ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ και ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.

Η διάρκεια της φοίτησης σε κάθε τμήμα είναι τρία χρόνια. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα τμήματα και όλα τα έτη σπουδών, ενώ υπάρχει όριο απουσιών πέραν του οποίου η φοίτηση θεωρείται ελλιπής.

Δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις, ενώ δεκτοί γίνονται τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ωστόσο και κατόπιν συνέντευξης από επιτροπή καθηγητών που ορίζεται από τη Διεύθυνση της Σχολής, μπορεί να γίνει δεκτός υποψήφιος που δεν είναι απόφοιτος λυκείου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινά στα διδακτήρια και τα στούντιο της Σχολής από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις απογευματινές ώρες 18:00 – 22:00. Οι ώρες διδασκαλίας και εξάσκησης ενδέχεται να τροποποιούνται εκτάκτως ανά εξάμηνο, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Επιπλέον, σε τακτική βάση η Σχολή διοργανώνει ειδικά master classes, που δίδονται από αναγνωρισμένους επαγγελματίες ολόκληρου του φάσματος ειδικοτήτων του οπτικοακουστικού χώρου.

Η Γραμματεία της Σχολής λειτουργεί καθημερινά 10:00 – 13:00 και 17:00 – 21:00.

Η γενική δομή του προγράμματος σπουδών αναφέρεται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Σχολής στα αντίστοιχα τμήματα σπουδών καθώς και στα ενημερωτικά φυλλάδια που μπορείς να παραλάβεις από την Γραμματεία της Σχολής ή να ζητήσεις να σου σταλούν ηλεκτρονικά. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείς να πάρεις και από τον υπεύθυνο σπουδών κατόπιν ραντεβού.

Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα είναι επίσης όλα τα βιβλία, το πληροφοριακό υλικό και όλες οι έντυπες σημειώσεις των μαθημάτων που παρέχει η Σχολή προς τους σπουδαστές –το κόστος των οποίων συμπεριλαμβάνεται στα δίδακτρα. Πρόσθετη βιβλιογραφία ωστόσο που δίδεται ξεχωριστά από καθηγητές της Σχολής ενδέχεται να είναι σε ξένη γλώσσα, οπότε γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή άλλης γλώσσας είναι ευπρόσδεκτη.

Η Σχολή Σταυράκου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 μέχρι σήμερα, ως Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.

Με το τέλος της τριετούς φοίτησης σου και αφού περάσεις με επιτυχία τις Απολυτήριες εξετάσεις ενώπιον της Εξεταστικής επιτροπής των καθηγητών θα λάβεις ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ειδικότητά σου.

Η Σχολή Σταυράκου είναι ενεργό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχολών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (CILECT) από το 1956, γεγονός που παρέχει στους αποφοίτους μας δικαίωμα συμμετοχής σε κατατακτήριες εξετάσεις προπτυχιακών προγραμμάτων είτε σε εξετάσεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε πολλά αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια, Ακαδημίες ή άλλες Σχολές του εξωτερικού. Οι όροι εισαγωγής και τα ακαδημαϊκά απαιτούμενα καθορίζονται από το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα ξεχωριστά.

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους η διοίκηση της Σχολής καθορίζει το ύψος των διδάκτρων για την επόμενη χρονιά, ενώ κατά την ίδια περίοδο προσδιορίζονται και οι σημαντικές εκπτώσεις που ισχύουν για τις καλοκαιρινές προεγγραφές.  Πληροφορίες για το ύψος των διδάκτρων και την καταβολή των δόσεων παρέχονται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο της Γραμματείας, είτε προσωπικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Σχολή δεν παρέχει αναβολή στράτευσης.