';

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι σπουδές χωρίζονται σε δύο εξεταστικές περιόδους και πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και για τα τρία έτη σπουδών. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική.

Εξετάσεις Πρώτου εξαμήνου: Για όλα τα έτη σπουδών. Πραγματοποιούνται τον Φεβρουάριο.

Εξετάσεις Προαγωγικές (Δευτέρου εξαμήνου): Για το Α΄ και Β΄ έτος σπουδών. Πραγματοποιούνται κατά τη λήξη του διδακτικού έτους.

Απολυτήριες εξετάσεις: Για τους τριτοετείς (τελειόφοιτους) σπουδαστές διεξάγονται σε δύο (2) στάδια:

i. στο στάδιο της προφορικής εξέτασης και
ii. στο στάδιο της εξέτασης της πρακτικής εργασίας.

Στο στάδιο της προφορικής εξέτασης οι σπουδαστές εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα και επί της ύλης που έχουν διδαχθεί και στα τρία (3) έτη σπουδών.

Στο στάδιο της εξέτασης της πρακτικής εργασίας

Οι σπουδαστές του τμήματος Σκηνοθεσίας και Διευθυντών Φωτογραφίας – Εικονοληπτών, εφόσον έχουν ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Β΄ και Γ΄ έτος σπουδών τουλάχιστον μία (1) εργασία τηλεοπτικής παραγωγής και μία(1) κινηματογραφικής παραγωγής, παρουσιάζουν την Απολυτήρια Πρακτική Εργασία τους, η οποία είναι μια ταινία μικρού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) λεπτών χωρίς τους τίτλους

Οι σπουδαστές του τμήματος Σκηνογραφίας – Ενδυματολογίας, παρουσιάζουν και τεκμηριώνουν ανάγλυφες μακέτες με τις κατόψεις τους, ντοσιέ με εργασίες ελεύθερου σχεδίου και σχέδια κοστουμιών.

Επαναληπτικές Εξετάσεις:

Πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο και διακρίνονται σε επαναληπτικές Προαγωγικές Εξετάσεις και επαναληπτικές Απολυτήριες Εξετάσεις.

Πλήρεις πληροφορίες και οδηγίες για τις εξετάσεις παρέχονται με εγκυκλίους της Σχολής, που εκδίδονται πριν από αυτές.

STAVRAKOS FILMSTAVRAKOS FILM & TELEVISION SCHOOLFILM SCHOOLTELEVISION SCHOOL