';

Ο Ούγγρος Σκηνοθέτης Gyorgi Karpati στη Σχολή Σταυράκου