';

Ο Σκηνοθέτης Σύλλας Τζουμέρκας στη Σχολή Σταυράκου