';

Ο Ιβάν Πάσερ Τσέχος Σκηνοθέτης στη Σχολή Σταυράκου