ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ

LATEST TWEETS

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

   Η Σχολή ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου της οδού Πατησίων 65 και σε παραπλεύρως κεντρικό κτίριο, με πυκνή συγκοινωνιακή πρόσβαση.
Η Διεύθυνση, η Γραμματεία και τα Διδακτήρια της Σχολής βρίσκονται στην οδό Πατησίων 65. Η Γραμματεία παρέχει πληροφορίες, δέχεται τις αιτήσεις εγγραφής και έκδοσης Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών και εκτελεί όλες τις οικονομικές συναλλαγές με τους σπουδαστές.Τα Studios και Εργαστήρια της Σχολής, καθώς και ο τελευταίας τεχνολογίας τεχνικός εξοπλισμός βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 65.

 
   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

 

Η Διοικητική και Εκπαιδευτική δομή της Σχολής Σταυράκου αποτελείται από:

 • Τη  Γενική Διεύθυνση
 • Τη  Διεύθυνση Σπουδών
 • Τους Υπεύθυνους Προγράμματος Σπουδών
 • Τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων
 • Τον Υπεύθυνο Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Το Λογιστήριο
 • Τον Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης
 • Τον Υπεύθυνο Σχέσεων Εξωτερικού
 • Τη  Γραμματεία
 • Το Διδακτικό Προσωπικό
 • Τους Υπεύθυνους κατά Τμήματα Καθηγητές
 • Το Σύλλογο των Καθηγητών