ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ

LATEST TWEETS

 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

   Η πλήρης αποδοχή, του κανονισμού σπουδών, είναι προαπαιτούμενη για την έναρξη φοίτησης των σπουδαστών σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την διαδικασία εγγραφής τους.

 

ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

   Είναι απόλυτα επιβεβλημένο στους σπουδαστές της Σχολής  να φοιτούν κανονικά και να παρακολουθούν τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων της ημέρας, από την ώρα έναρξης μέχρι την ώρα λήξης του καθενός, καθώς επίσης τις ασκήσεις και τα εργαστήρια με παράλληλη συμμετοχή τους σε αυτές, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών.

Η φοίτηση είναι συνεχής, υποχρεωτική και γι’ αυτό η υπέρβαση του ορίου απουσιών έχει σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του σπουδαστή από τις εξετάσεις, την απόρριψή του ή και τη διαγραφή του, λόγω ελλιπούς φοίτησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

   Οι οικονομικές υποχρεώσεις των σπουδαστών καθορίζονται ξεχωριστά κάθε ακαδημαϊκό έτος, σε ύψος πάντοτε προσιτό για τους σπουδαστές και ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος που αναφέρονται.
Περιέχονται δε σε χωριστό έντυπο που εκδίδεται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά.

   Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής φοίτησης σπουδαστή λόγω οικονομικής εκκρεμότητας.


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Τιμώντας την μνήμη του ιδρυτή της Σχολής Λυκούργου Σταυράκου, προσφέρουμε κάθε χρόνο δύο(2) πλήρεις υποτροφίες σπουδών σε τμήμα επιλογής των βραβευθέντων, στο Μεσογειακό Φεστιβάλ Νέων Κινηματογραφιστών Λάρισας και  στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.

 

Η διαδικασία επιλογής αφορά τους διοργανωτές. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στα ίδια τα φεστιβάλ.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

   Όλοι οι απόφοιτοι της Σχολής Σταυράκου μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα Σχολών Κινηματογράφου του εξωτερικού η πλειοψηφία των οποίων είναι μέλη του C.I.L.E.C.T . 
Σε πολλές από τις παραπάνω Σχολές Κινηματογράφου,το βασικότερο κριτήριο εισαγωγής είναι το portfolio του υποψηφίου σπουδαστή και όχι η τυπική κρατική αναγνώριση του τίτλου σπουδών.

 Η Σχολή Σταυράκου, υποστηρίζει σθεναρά τους φακέλους όλων των σπουδαστών της που επιθυμούν συνέχιση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό καθώς και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα υποτροφιών, από ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.   

ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Η ΣΧΟΛΗ

Η Σχολή Σταυράκου στους τελειόφοιτους σπουδαστές που επιτυγχάνουν στις Απολυτήριες Εξετάσεις, χορηγεί ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

   Στην πλειοψηφία των μεγάλων εταιρειών οπτικοακουστικής παραγωγής καθώς και των τηλεοπτικών σταθμών της χώρας, κρατικών και ιδιωτικών, απασχολούνται οι απόφοιτοι μας.
Είναι πλέον καθιερωμένο πως η Σχολή Σταυράκου λειτουργεί ως το βασικότερο κέντρο διασύνδεσης νέων επαγγελματιών με την εγχώρια οπτικοακουστική βιομηχανία καθώς και ως συνδετικός κρίκος συμμετοχής των σπουδαστών της, σε Ευρωπαϊκά προγράμματα  σπουδών, έρευνας, διαγωνισμών, φεστιβαλικών διοργανώσεων και νέων τεχνολογιών του οπτικοακουστικού κλάδου.

Η Διοίκηση της Σχολής υποστηρίζει την συμμετοχή των σπουδαστών στα παραπάνω προγράμματα και ενημερώνει σχετικά με την ζήτηση νέων θέσεων εργασίας σε οπτικοακουστικές παραγωγές.